RIHGA Royal Hotel Osaka

RIHGA Royal Hotel Osaka
Nakanoshima, Osaka

RIHGA Royal Hotel Tokyo

RIHGA Royal Hotel Tokyo
Waseda, Tokyo

RIHGA Royal Hotel Kyoto

RIHGA Royal Hotel Kyoto
Ga Kyoto, Kyoto

RIHGA Royal Hotel Hiroshima

RIHGA Royal Hotel Hiroshima
Hiroshima, Setouchi

RIHGA Royal Hotel Kokura

RIHGA Royal Hotel Kokura
Fukuoka, Kyushu

RIHGA Gran Kyoto

RIHGA Gran Kyoto
Ga Kyoto, Kyoto

RIHGA Place Kyoto Shijo Karasuma

RIHGA Place Kyoto Shijo Karasuma
Shijo Karasuma, Kyoto

RIHGA Place Higobashi

RIHGA Place Higobashi
Higobashi, Osaka

Toshi Center Hotel Tokyo

Toshi Center Hotel Tokyo
Chiyoda-ku, Tokyo

RIHGA Royal Hotel Niihama

RIHGA Royal Hotel Niihama
Ehime, Setouchi

RIHGA Royal Gran Okinawa

RIHGA Royal Gran Okinawa
Naha, Okinawa

RIHGA Hotel Zest Takamatsu

RIHGA Hotel Zest Takamatsu
Kagawa, Setouchi

RIHGA Royal Laguna Guam Resort

RIHGA Royal Laguna Guam Resort
Guam, Hoa Kỳ

Danh sách khách sạn

Chúng tôi có sự hiện diện với 13 khách sạn, tập trung quanh khách sạn hàng đầu "RIHGA Royal Hotel Osaka", đại diện cho lòng hiếu khách tốt nhất của chúng tôi cả trong nước và quốc tế.